صفحه اصلی

صفحه اصلی

به سایت ساز خوش آمدید   آشنایی با انواع :   سازهای زهی   سازهای بادی   سازهای کوبه...

انواع سازها

  انواع سازها   سازهای زهی   سازهای بادی   سازهای کوبه ای   سازهای صفحه کلید...

  • صفحه اصلی

    صفحه اصلی

    سه شنبه, 14 آذر 1396 08:30
  • انواع سازها

    سه شنبه, 14 آذر 1396 08:39

 

 

ابوا                                                   باسون                              بالابان

پیکولو                                                تاریا                                 ترومبون

ترومپت                                              توبا                                 توبای بایرویت

تویتوک                                             دودوک                                  دوزله

زامپونیا                                                               ساکسوفون                          سازدهنی

فلوت                                                سرنا                              سوسافون 

شمشال                                          شهنای                               شیپور

فاگوت                                             فلوت ریکوردر                    فلوگل هورن

قره نی                                           قشمه                                کر آنگله

کر                                                 کرنای                                   کلارینت

کورنت                                           نی                                        نی انبان

هورن                                           یدی بوغون                                لَله وا